Koszalin kancelaria notarialna

Notariusz w koszalinie – internetowa strona dla każdego

Specjalistyczne czynności notarialne w Kielcach
Kompleksowe usługi notarialne w Kielcach oferuje klientom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie ustalenia mają formę dokumentu urzędowego. Do usług, jakie wykonywane są w miejscu takim jak kancelaria notarialna w koszalinie wliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, usługi odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadkowego, czynności związane z zarządzaniem sukcesyjnym biznesem osoby prywatnej, sporządzanie poświadczeń, wykonywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli oraz czeków, wykonywanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, złożenie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi bazę dla wpisu w księdze wieczystej, a także wykonywanie czynności związanych z osobnymi przepisami prawa. Wyspecjalizowany notariusz może też przyjąć na przechowanie zasoby finansowe, papiery wartościowe, dokumenty, albo dane na informatycznym nośniku danych. Jest o tym wzmianka w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne. Na stronie www kancelarii można dowiadywać się, jakiego typu papiery należy przynieść do kancelarii w celu wykonania konkretnej usługi u notariusza. To spore ułatwienie dla klientów, umożliwiające szybciej załatwiać niektóre kwestie. Zwłaszcza, że dokumenty do kancelarii można dostarczyć przed wyznaczonym terminem dokonania konkretnej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć kopię potrzebnych dokumentów. Można to zrobić e mailowo lub samodzielnie. Jedynie przy podpisywaniu aktu trzeba przedstawić oryginał.